Các mẫu gối tựa lưng mộc, được may bằng vải lanh mềm min, vỏ có thể bọc được gối tựa lưng và đệm ngồi bệt.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.