GỐI TỰA LƯNG ÊM – GIẢI PHÁP GIÚP BẠN TRÁNH MỆT MỎI KHI LÀM VIỆC

Với 8 tiếng thời gian mỗi ngày làm việc dành cho dân văn phòng, đó còn chưa tính thêm khoảng thời gian có thể bạn làm thêm giờ để giải quyết nốt công việc còn xót lại, thì một ngày chúng ta phải có ít nhất 10-12 giờ đồng hồ để ngồi làm việc. Điều … Đọc tiếp GỐI TỰA LƯNG ÊM – GIẢI PHÁP GIÚP BẠN TRÁNH MỆT MỎI KHI LÀM VIỆC